Hlutverk og stefna Vífilfells

 • Hlutverk
  Fara efst
 • Coca-Cola European Partners Ísland (CCEP) er markaðs- og þjónustufyrirtæki sem telur það hlutverk sitt að bjóða ávallt fjölbreytt og spennandi vöruval, fyrst og fremst á sviði drykkjarvöru, fyrir íslenskan markað en leitast þó jafnframt við  að færa út kvíarnar á erlendum mörkuðum.

 • Viðskiptavinir CCEP sjá sér hag af samstarfi við  fyrirtækið vegna þess að þeir njóta ávinnings af þeim markaðslegu verðmætum sem tekist hefur að byggja upp og felast  í vörum félagsins ásamt þekkingu, skipulagi, vel skilgreindu þjónustustigi, reynslu og hæfni.

 • Vara sem fellur að jákvæðum og heilbrigðum lífsstíl neytenda uppfyllir þarfir þeirra um leið og þeim er færð eftirsóknarverð upplifun á meðan þeir neyta  hennar.

 • Öryggisstefna
  Fara efst
 • Við hjá Coca-Cola European Partners Ísland setjum heilbrigðis- og öryggismál starfsmanna í öndvegi. Við teljum mikilvægt að allir starfsmenn starfi í starfsumhverfi þar sem heilsa og öryggi þeirra eru tryggð. Lögð er áhersla á að byggja upp sterka öryggisvitund meðal allra starfsmanna til að fyrirtækið geti boðið upp á slysalaust umhverfi.  Öllum kröfum í lögum og reglugerðum skal fylgt og stöðugt skal unnið að umbótum til að stuðla að auknu öryggi allra sem að starfseminni koma.

  Stjórnendur og starfsmenn skulu vinna sameiginlega að þessum markmiðum með því að: 

  • Vera stöðugt vakandi fyrir öryggismálum og þeim fyrirbyggjandi aðgerðum sem þörf er á hverju sinni.
  • Allir innan fyrirtækisins vinni með samstilltu átaki að öryggismálum;
  • Öryggismál verði órjúfanlegur hluti af öllum daglegum störfum með því að byggja upp jákvæð viðhorf með fræðslu og hópastarfi;
  • Áhættugreiningar og mælingar á árangursvísum verði stöðugt í endurskoðun;
  • Sækjast eftir nánu samstarfi við fyrirtæki Coca-Cola til að styðja við öryggisstarf fyrirtækisins.
 • Gæðastefna
  Fara efst
 • Leiðarljós

  Starfsmenn CCEP skulu ávallt hafa óskir viðskiptavina og neytenda  að leiðarljósi og reyna allt sem þeir geta til að uppfylla væntingar þeirra  um vörugæði og þjónustu.

 • Gæðakerfi

  CCEP viðheldur vottuðu gæðakerfi samkvæmt kröfum The Coca-Cola Company, sem settar eru fram í staðlinum The Coca-Cola Management System, og kröfum alþjóðastaðalsins ISO-9001.

 • Öryggi

  Öryggi neytenda er ávallt haft í fyrirrúmi. Jafnframt skal öryggi starfsfólks og eigna tryggt í samræmi við öryggisstefnu fyrirtækisins.

 • Framkvæmd

  Gæðakerfið skal vera eðlilegur og órjúfanlegur hluti af vinnuumhverfinu og veita stuðning við dagleg störf. Allir starfsmenn hljóti þá þjálfun sem nauðsynleg er til að tryggja gæði vöru, markaðsstarfs og þjónustu. Stöðugt skal unnið að umbótum á verklagi og verkferlum.

 • Umhverfisstefna
  Fara efst
 • Almennt
  1.

  CCEP hefur sett fram umhverfisstefnu og vill með henni lýsa yfir ábyrgri afstöðu til þeirra umhverfisáhrifa sem starfsemi þess hefur í för með sér. Einnig felur hún í sér vilja til þess að fyrirtækið vinni að endurbótum ástarfsháttum sínum þannig að það leiði til jákvæðrar þróunar. Umhverfisstefnan verður, fyrst um sinn, endurskoðuð einu sinni á ári og árangur af umhverfisstarfi metinn.

 • Umhverfisstefnan
  2.
  • CCEP mun leitast við vernda og bæta umhverfið með því :
  • Þekkja, skrá og meta þau umhverfisáhrif sem af starfsemi félagsins leiðir
  • Uppfylla viðeigandi kröfur stjórnvalda og samstarfsaðila í umhverfismálum
  • Vinna að stöðugum umbótum í umhverfismálum í samvinnu við almenning, viðskiptavini og stjórnvöld
  • Lágmarka áhrif starfseminnar á umhverfið með aðgerðum sem:
  1. draga úr mengun og losun úrgangs
  2. stuðla að aukinni endurvinnslu
  3. auka vægi endurnýjanlegra orkugjafa í starfseminni

  CCEP telur virðing starfsfólks fyrir náttúru og umhverfi lykill árangursríku umhverfisstarfi og mun því hvetja, beint og óbeint, til hollrar útivistar og ábyrgrar hegðunar gagnvart umhverfinu.