Birgjar

Ísland: Undantekningar á Almennum skilmálum um kaup á vöru eða þjónustu

Upplýsingarnar hér fyrir neðan eiga aðeins við um birgja CCEP Ísland ehf. Sem frávik frá Almennum skilmálum um kaup á vöru eða þjónustu skal almennur greiðslufrestur á reikningum vera líðandi mánuður plús 35 dagar (Current month + 35 dagar). Undantekningar eru tilgreindar hér fyrir neðan.


Undantekningar fyrir litla birgja:
Við gerum undantekningu og notum styttri greiðslufrest fyrir litla birgja sem er líðandi mánuður plús 20 dagar (Current month + 20 days). Það þýðir að CCEP mun greiða alla rétta reikninga tuttugu dögum eftir lok  þess mánaðar sem líðandi er þegar reikningur er gefinn út. Ef greiðsludag ber upp um helgi eða á almennum frídegi verður greiðslan innt af hendi næsta virka dag þar á eftir. 
Lítill birgi uppfyllir kröfur CCEP (árleg viðmið) og tilmæli ESB 2003/361 fyrir litla birgja ef:

 1. Árleg* sala til CCEP er undir 12 milljónum króna 1)(án vsk); OG
 2. Starfsmannafjöldi: < 50 manns; OG
 3. Ársvelta: ≤ 1,2 milljarðar króna 2; EÐA
 4. Árleg samtala efnahagsreiknings: ≤ 1,2 milljarðar króna 2)


Með umsókn um undanþágu til að geta notið skilmála um litla birgja, sbr. hér að ofan, þarf að fylgja: 

 1. Formlegt skjal (undirritaður ársreikningur félagsins) eða undirrituð yfirlýsing löggilts endurskoðanda þar sem starfsmannafjöldi er tilgreindur (þar með talið starfsmenn, lausráðnir starfsmenn, eigendur/stjórnendur og hluthafar); OG
 2. Nýjasti undirritaði ársreikningur félagsins, áritaður og undirritaður af þar til bærum aðilum; OG
 3. Undirritað eintak af „Umsóknareyðublaði fyrir litla birgja“.


*Athugið að 12 milljón króna viðmiðið fyrir árlega sölu skal byggt á árssölu fyrir árið 2017 til allra CCEP eininga og telja skal saman vörur sem stafa frá tengdum aðilum innan samstæðu. Ef fyrirtækið þitt er hluti af samstæðu skulu viðmiðin eiga við um tekjur og efnahagsreikning samstæðunnar í heild.

Hægt er að sækja umsóknareyðublað fyrir litla birgja hér fyrir neðan. Útfyllt eyðublað ásamt fylgigögnum má senda til: skilmalar@ccep.is 
Umsóknareyðublað fyrir litla birgja (PDF)
Almennir skilmálar um kaup á vöru eða þjónustu 

1)€100.000 m.v. gengið 120 EUR/ISK
2)€10.000.000 m.v. gengið 120 EUR/ISK

 

 

Iceland: Exceptions to our General Terms & Conditions

Below information is only applicable for suppliers of CCEP Iceland. As an exception to the General Terms & Conditions, the default payment terms is Current Month plus 35 days. Exceptions are outlined below.


Exceptions for small suppliers

We make an exception and apply a lower payment term of Current Month plus 20 days for our small suppliers, meaning CCEP will pay all correct invoices the 20th of the month following the invoice month. If the payment date is a weekend or a public holiday, the payment will be made on the next following working day. 

A small supplier meets the requirements per CCEP (annual spend threshold) and EU recommendation 2003/361 for a Small supplier:

 1. *Annual supply to CCEP of less than 12 million króna1 (excluding VAT); AND
 2. Staff headcount: < 50 persons; AND
 3. Annual Turnover: ≤ 1,2 billion króna 2; OR
 4. Annual Balance Sheet Total: ≤ 1,2 billion króna 2

 To support your application for the ‘Small supplier’ payment term, the following documentation is required:

 1. An official document detailing the company’s headcount (which includes employees, secondees, owners-managers and partners) signed by a necessary authority; AND
 2. The most recent financial statements signed by a necessary authority; AND
 3. A signed version of "Small supplier application form"

*Please note that the 12million króna annual supply threshold will be based on the 2017 annual supply to all of our CCEP entities, including goods supplied by any related entity. In case your company is part of a Group, all criteria are applied to the sum of all your group entities

 The Small supplier application form can be downloaded below. A completed form including required attachments may send to: skilmalar@ccep.is

1)€100.000 @ FX rate 120 EUR/ISK
2)€10.000.000 @ FX rate 120 EUR/ISK

 

 

Small supplier application form (PDF)

CCEP Ísland Standard Conditions of Purchase 

 

Myndir

Það er mikið líf og fjör í kringum vörumerki CCEP.

External data source failed