Verðhækkun 4. maí 2020

Verðhækkun 4. maí 2020
08. apríl 2020
Kæri viðskiptavinur,

Þann 4. maí tekur gildi nýr verðlisti hjá Coca-Cola European Partners Ísland ehf. Breytingar frá
fyrri verðlista felast í 5,8% hækkun á innfluttum óáfengum vörum. Ástæða hækkunarinnar er
mikil veiking krónunnar síðustu vikur sem leitt hefur af sér umtalsverða hækkun á kostnaðarverð vara.
Ákvörðun um verðhækkun er aldrei léttvæg en að ofansögðu er hún því miður óumflýjanleg á
þessum tímapunkti.

Virðingarfyllst,
Starfsfólk Coca-Cola European Partners á Íslandi

Verðhækkun 4. maí 2020