Birgjar

For the English version please scroll down 

Ísland: Undantekningar á Almennum skilmálum um kaup á vöru eða þjónustu

Upplýsingarnar hér fyrir neðan eiga aðeins við um birgja CCEP Ísland ehf. Sem frávik frá Almennum skilmálum um kaup á vöru eða þjónustu skal almennur greiðslufrestur á reikningum vera 45 dagar frá dagsetningu reiknings, auk þess tíma sem eftir er af líðandi mánuði og síðan að viðbættum 5 dögum (45 dagar + end-of-month +5 dagar). Undantekningar eru tilgreindar hér fyrir neðan.

Undantekningar fyrir litla birgja

Við gerum undantekningu og notum styttri greiðslufrest fyrir litla birgja sem er 15 dagar frá dagsetningu reiknings, auk þess tíma sem eftir er af líðandi mánuði og síðan að viðbættum 5 dögum (15 dagar +end-of-month +5 dagar). Það þýðir að CCEP mun greiða alla rétta reikninga fimm dögum eftir lok  þess mánaðar sem líðandi er eftir 15 daga frá dagsetningu reiknings. Ef greiðsludag ber upp um helgi eða á almennum frídegi verður greiðslan innt af hendi næsta virka dag þar á eftir.

Lítill birgir uppfyllir kröfur CCEP (árleg viðmið) og tilmæli ESB 2003/361 fyrir litla birgja:

 1. Árleg* sala til CCEP er undir 12 milljónum króna 1)(án vsk); OG
 2. Starfsmannafjöldi: < 50 manns; OG
 3. Ársvelta: ≤ 1,2 milljarðar króna 2); EÐA
 4. Árleg samtala efnahagsreiknings: ≤ 1,2 milljarðar króna 2)

Með umsókn um undanþágu til að geta notið skilmála um litla birgja, sbr. hér að ofan, þarf að fylgja:

 1. Formlegt skjal (undirritaður ársreikningur félagsins) eða undirrituð yfirlýsing löggilts endurskoðanda þar sem starfsmannafjöldi er tilgreindur (þar með talið starfsmenn, lausráðnir starfsmenn, eigendur/stjórnendur og hluthafar); OG
 2. Nýjasti undirritaði ársreikningur félagsins, áritaður og undirritaður af þar til bærum aðilum; OG
 3. Undirritað eintak af umsókn þessari.

*Athugið að 12 milljón króna viðmiðið fyrir árlega sölu skal byggt á árssölu fyrir árið 2016 til allra CCEP eininga og telja skal saman vörur sem stafa frá tengdum aðilum innan samstæðu. Ef fyrirtækið þitt er hluti af samstæðu skulu viðmiðin eiga við um tekjur og efnahagsreikning samstæðunnar í heild.

 

Hægt er að sækja umsóknareyðublað fyrir litla birgja hér fyrir neðan. Útfyllt eyðublað ásamt fylgigögnum má senda til: skilmalar@ccep.is

Umsoknareyðublað CCEP fyrir litla birgja -.pdf (PDF)

CCEP Ísland Almennir skilmálar vegna kaupa á vöru eða þjónustu.pdf

1)€100.000 m.v. gengið 120 EUR/ISK

2)€10.000.000 m.v. gengið 120 EUR/ISKIceland: Exceptions to our General Terms & Conditions

Below information is only applicable for suppliers of CCEP Iceland. As an exception to the General Terms & Conditions, the default payment term is 45 days end-of-month plus 5. Exceptions are outlined below.

Exceptions for small suppliers

We make an exception and apply a lower payment term of 15 days end-of-month plus 5 for our small suppliers, meaning CCEP will pay all correct invoices five days after the end of the calendar month following 15 days from the date of the invoice. If the payment date is a weekend or a public holiday, the payment will be made on the next following working day.

A small supplier meets the requirements per CCEP (annual spend threshold) and EU recommendation 2003/361 for a Small supplier:

 1. *Annual supply to CCEP of less than 12 million króna1 (excluding VAT); AND
 2. Staff headcount: < 50 persons; AND
 3. Annual Turnover: ≤ 1,2 billion króna 2; OR
 4. Annual Balance Sheet Total: ≤ 1,2 billion króna 2

To support your application for the ‘Small supplier’ payment term, the following documentation is required:

 1. An official document detailing the company’s headcount (which includes employees, secondees, owners-managers and partners) signed by a necessary authority; AND
 2. The most recent financial statements signed by a necessary authority; AND
 3. A signed version of this application

*Please note that the 12million króna annual supply threshold will be based on the 2016 annual supply to all of our CCEP entities, including goods supplied by any related entity. In case your company is part of a Group, all criteria are applied to the sum of all your group entities

The Small supplier application form can be downloaded below. A completed form including required attachments may be send to: skilmalar@ccep.is

1 €100.000 @ FX rate 120 EUR/ISK

2 €10.000.000 @ FX rate 120 EUR/ISK

Small supplier application form (PDF)

CCEP Ísland Standard Conditions of Purchase.pdf